logo2ab.jpg

Dotazy a odpovědi

 Od 15.11.2021 začne v oblasti Svibice výstavba optické sítě společnosti ČEZ. Předpis úhrad nájemného od 1-2022 v AKTUALITÁCHPozvánka a materiály na SD-14.12.2021 v menu

 

 

 

SBD Těšíňan a 3 společenství vlastníků, pro která družstvo vykonává správu a současně je jejich statutárním orgánem, se do dotačního programu Integrovaný regionální operační program (IROP), 78. výzva IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH III, zapojila prostřednictvím následujících projektů:

 

ZATEPLENÍ FASÁDY – BYTOVÝ DŮM SLEZSKÁ 1397/16, 1398/18, 1399/20, 1400/22, ČESKÝ TĚŠÍN

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015572 Žadatelem je SBD Těšíňan.

Projekt řeší zateplení fasády stávajícího objektu pro bydlení. Cílem je zlepšení tepelně-technických vlastností fasády, snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů za bydlení.

Očekávaná dotace cca 4 028 tis. Kč při způsobilých výdajích cca 13 426 tis. Kč (údaje z rozhodnutí o poskytnutí dotace).

 

ZATEPLENÍ FASÁDY A STŘECHY, REKONSTRUKCE LODŽIÍ, MODERNIZACE OTOPNÉ SOUSTAVY – BYTOVÝ DŮM SLEZSKÁ 484/5, ČESKÝ TĚŠÍN

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015460

Žadatelem je Společenství vlastníků pro dům Slezská ul. č. p. 484 v Českém Těšíně.

Projekt řeší revitalizaci stávajícího objektu pro bydlení. Cílem je zlepšení tepelně-technických vlastností dotčených konstrukcí, snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů za bydlení. 

Očekávaná dotace cca 6 932 tis. Kč při způsobilých výdajích cca 23 108 tis. Kč (údaje z rozhodnutí o poskytnutí dotace).

 

ZATEPLENÍ FASÁDY, MODERNIZACE OTOPNÉ SOUSTAVY – BYTOVÝ DŮM SLEZSKÁ 1435/8, 1436/10, ČESKÝ TĚŠÍN

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015447 Žadatelem je Společenství vlastníků pro dům ul. Slezská, č. p. 1435, 1436 v Českém Těšíně.

Projekt řeší zateplení fasády stávajícího objektu pro bydlení a jako vedlejší aktivitu modernizaci otopné soustavy (regulační uzel). Cílem je zlepšení tepelně-technických vlastností fasády, snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů za bydlení. 

Očekávaná dotace cca 953 tis. Kč při způsobilých výdajích cca 3 178 tis. Kč (údaje z rozhodnutí o poskytnutí dotace).

 

ZATEPLENÍ STŘECHY – BYTOVÝ DŮM PRAŽSKÁ 1377/1, 1378/3, 132/5, ČESKÝ TĚŠÍN

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0015332 Žadatelem je Společenství vlastníků pro dům ul. Pražská, č. p. 1377, 1378, 132 v Českém Těšíně. Projekt řeší zateplení střechy stávajícího objektu pro bydlení. Cílem je zlepšení tepelně-technických vlastností střechy, realizací dojde ke snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů za bydlení.

Očekávaná dotace cca 620 tis. Kč při způsobilých výdajích cca 2 067 tis. Kč (údaje z rozhodnutí o poskytnutí dotace).

 

Již dříve se SBD Těšíňan do dotačního programu Integrovaný regionální operační program (IROP), 37. výzva IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH II, zapojilo prostřednictvím následujících projektů:

 

ZATEPLENÍ FASÁDY A PODHLEDU STROPU SUTERÉNU – BYTOVÝ DŮM U MLÉKÁRNY 1367/1, 1368/2, ČESKÝ TĚŠÍN

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007398

Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností vybraných konstrukcí domu, zvýšení energetické účinnosti a snížení energetické náročnosti domu, snížení nákladů za bydlení a zlepšení komfortu bydlení, odstranění nevyhovujícího technického stavu konstrukcí.

Očekávaná dotace cca 1 443 tis. Kč při způsobilých výdajích cca 3 609 tis. Kč (údaje z rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Skutečně poskytnutá dotace 1 395 793,30 Kč, skutečné způsobilé výdaje 3 489 483,26 Kč.

 

ZATEPLENÍ FASÁDY A PODHLEDU STROPU SUTERÉNU, MODERNIZACE OTOPNÉ SOUSTAVY – BYTOVÝ DŮM SLEZSKÁ 1408/32, 1409/34, 1410/36, 1411/38, ČESKÝ TĚŠÍN

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007437

Cílem projektu je zlepšení tepelně-technických vlastností vybraných konstrukcí domu, zvýšení energetické účinnosti a snížení energetické náročnosti domu, snížení nákladů za bydlení, zlepšení komfortu bydlení, odstranění nevyhovujícího technického stavu konstrukcí.

Očekávaná dotace cca 3 167 tis. Kč při způsobilých výdajích cca 10 558 tis. Kč (údaje z rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Skutečně poskytnutá dotace 3 167 251,80 Kč, skutečné způsobilé výdaje 10 557 506,00 Kč. 

 

 
  © 2021 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz