logo2ab.jpg

 

Dobrý den Uzavření pokladny-více v Aktualitách

 

Současnost družstva

V současné době družstvo pro své členy zabezpečuje provoz bytových a nebytových objektů a zajišťuje plnění služeb, spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. Organizuje údržbu, opravy, modernizaci a rekonstrukci bytových i nebytových objektů a prostor. K 1. 1. 2019 má družstvo ve své správě 3589 bytových jednotek a 51 garáží. Ve vlastnictví družstva je 3526 bytových jednotek a 46 garáží, a to vč. 3 bytových jednotek, pro které vykonává správu jiný subjekt.

                    

Historie družstva

Dá se říci, že první vlaštovkou družstevního bydlení v Českém Těšíně bylo Stavební bytové družstvo občanů (SBDO), které vzniklo schválením usnesení ustavující členské schůze dne 19.5.1959. Po udělení souhlasu radou Okresního národního výboru v Českém Těšíně se stalo po Jablunkově druhým bytovým družstvem v tehdejším Ostravském kraji.

 

 

                                    

První byty byly předány do užívání v bloku B na ulici Dukelské a v bloku C na ulici Smetanově v roce 1960. Bylo to celkem 38 bytů. V letech 1962–1963 přibylo další výstavbou 252 bytových jednotek na ulici Frýdecké, Pražské a na sídlišti U Mlékárny. V roce 1964 čítalo SBDO již více než 700 členů, i když bydlících v tu dobu pouze 290.

Pro velký nárůst nebydlících členů družstva započala ve stejném roce další výstavba, a to na sídlišti Hrabinská, kde v průběhu let 1966–1968 bylo realizováno 342 nových bytů. Neustálé navyšování členské základny vyžadovalo ovšem další a další výstavbu, jež tedy pokračovala v roce 1972 na sídlišti při ulici Ostravské a následně, v roce 1974, výstavbou bloků na ulicích Havlíčkova– Bezručova. A tak přes stále značný počet nebydlících členů disponovalo SBDO v roce 1975 celkem už 840 byty.

Dalším stavebním bytovým družstvem v našem regionu bylo SBD pracovníků Dolů 9. květen a ČSM (SBDP), jež vzniklo v létě 1963 z iniciativy hrstky zakládajících funkcionářů-pracovníků Dolu 9. květen. Svou činnost rozvíjelo SBDP hlavně na území Havířova, ale později také Karviné a Českého Těšína. Růst tohoto družstva se projevil hlavně v letech 1972–1974 výstavbou sídliště Ostravská. V rámci integrační politiky Českého svazu bytových družstev bylo v roce 1974 rozhodnuto přemístit správu SBDP Dolu 9. květen z Havířova do Českého Těšína a bytový fond rozdělit mezi SBDP Dolu 1. Máj-Fučík Havířov, SBD Drubyt Karviná, SBDP VOKD a SBDP Vratimovských papíren.

SBDP 9. květen v Českém Těšíně tak spravovalo pouhých 240 bytových jednotek. Od 1. ledna 1975 začalo takto oslabené družstvo vystupovat pod novým názvem SBDP Dolů 9. květen a ČSM s bytovým fondem 454 bytů s tím, že v roce 1976 dojde k definitivnímu sloučení s SBDO v Českém Těšíně.

Už v průběhu své jednoleté činnosti dosáhlo SBDP 9. květen význačných úspěchů. Zkonsolidovalo svou práci a vytvořilo základní předpoklady pro údržbu svého bytového fondu.

K integraci obou družstev, SBDO a SBDP Dolu 9. květen a ČSM, došlo dne 1. června 1976 a vzniklo tak Stavební bytové družstvo Těšíňan. Jeho členskou základnu tvořilo 1 841 členů, přičemž obhospodařovalo celkem 1 294 bytů, 25 garáží, zámečnickou, topenářskou a malířskou dílnu, také čtyři kotelny a kanceláře správy družstva na Pražské 1. Ustavující schůze nového družstva proběhla dne 22. května 1976 a ta navrhla pro funkční období 1976–1980 za svého historicky prvního předsedu Evžena Kopla; místopředsedou se stal Dr. Ing. Karel Niemiec a předsedou kontrolní komise František Počta.

                    

Nebydlící členové bytového družstva se dočkali svých bytů začátkem 80. let, kdy Bytostav Ostrava, závod Karviná, dokončoval výstavbu bytů na nově vzniklém sídlišti Na Mojském a současně byla započata realizace projektu sídliště Svibice.

 

SBD Těšíňan má vlastní kabelovou televizi a do cca 4920 bytů členů i nečlenů dodává ± 70 digitálních českých, slovenských a polských TV programů dle aktuální nabídky. Tyto služby zajišťuje tedy i pro byty v domech jiných vlastníků a rodinných domech ve městě. 

                                               

Dle dochovaných materiálů ze Státního okresního archívu Karviná zpracoval Čierny Milan. (zdroj foto SBD Těšíňan)

 

                                    

 

 

 Historický přehled předsedů, místopředsedů a členů představenstva SBD 

 

 

 
  © 2024 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz