logo2ab.jpg

Dotazy a odpovědi

 Shromáždění delegátů 5/2021- výzva k rozhodnutí per-rollam, hlasovací lístky, kandidátky k volbám per-rollam pro delegáty družstva ve složce VOLBY 2021

 

Manuál pro členské schůze samosprávy se nově připravuje

Plná moc k zastupování na ČS samosprávy

 

 
  © 2021 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz