logo2ab.jpg

Dotazy a odpovědi

Sledujte informace o aktuálním stavu programové nabídky v sekci "Kabelová televize", Informátor 4/2022- informace o úpravách předpisu nájmu od 1.7.2022, od 4.7. do 8.7. 2022 bude uzavřena správa SBD

 

Složení představenstva SBD


Funkcionáři zvolení shromážděním delegátů dne 25. 5. 2021 pro volební období 2021-2026:


Ing. Slowiková Romana: předseda představenstva  předseda ekonomické a organizační komise vedoucí ekonomického a správního úseku SBD Těšíňan
 

Čierny Milan: místopředseda  představenstva člen ekonomické a organizační komise  
 

Minarčík Jiří: člen představenstva koordinátor samospráv Svibice 
 

Ledvoň Jaroslav: člen představenstva  předseda technické komise  
 

Folwarczná Blanka: člen představenstva administrativní a organizační činnost představenstva 
 

Mgr. Kovářová Monika, Dis., členka představenstva koordinátor samospráv Město  
 

Mgr.Durczok David DiS:: člen představenstva  předseda bytové komise 

 

Kontaktní emailová adresa představenstva SBD Těšíňan: tesinan@tesinan.cz

 

 

 

 
  © 2022 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz